YOUMEdiation

Mediation en bemiddeling

Als de bom is gebarsten…

Soms lijkt een situatie uitzichtloos.
Mensen nemen harde standpunten in.
Ondertussen kost dit tijd en vergt veel energie.
Tussen mensen kan een conflict ontstaan.
(bijvoorbeeld werkgever en werknemer, partners, gehuwden, buren)
Vaak hebben beiden dan het gevoel dat belangen lijnrecht tegenover elkaar staan,
waardoor standpunten verharden.
Bijna altijd ligt aan die verharding ook een langere historie ten grondslag,
dan is bemiddeling door een onpartijdige derde, een mediator, vaak een doorbraak,
want bij een geschil is niet alleen het heden, maar juist ook de toekomst zo belangrijk.

YOUMEdiation kan u hierbij professioneel begeleiden,
op een menselijke, betrouwbare en doortastende manier.
Doelstelling daarbij is om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan,
met wederzijds respect en vooral de wil om er samen uit te komen.
Uiteindelijk blijkt de beste oplossing altijd die waar beide partijen
het gevoel hebben iets te hebben gewonnen.

Hoewel nooit van tevoren een termijn kan worden gesteld
hoeveel tijd de mediation in beslag zal nemen,
mag u verwachten dat er snel en doeltreffend gehandeld wordt.
De mediator kan vervolgens ook de afspraken, die tussen partijen
zijn overeen gekomen, opstellen in een vaststellings-overeenkomst.
Naast een handtekening is het streven dat ook een handdruk een einde maakt aan een conflict.
Wederzijds respect is immers altijd belangrijk en een goede stap voor de toekomst.